Bốn em diễn viên cùng tụt quần khoe bím ngay trên ghế sô pha